شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بروزرسانی ها
WP Rocket v3.9.4
شناسه پست: 4035
بازدید: 149
 • بروزرسانی افزونه راکت🚀WP Rocket v3.9.0

  WP Rocket v3.9.0

  یک افزونه محبوب در زمینه افزایش سرعت سایت افزونه WP Rocket نام دارد با استفاده از این افزونه می توانید سرعت سایت وردپرسی خود را افزایش دهید افزونه راکت که به افزونه موشک وردپرس هم معروف است، کارامدترین افزونه در زمینه افزایش سرعت سایتتان است که می توانید با استفاده از آن می توانید سیستم کش قدرتمند داشته باشید همچنین فایل های سایت و دیتابیس سایت را بهینه سازی کنید.

   

  دانلود نسخه جدید افزونه راکت فارسی دریافت فایل  WP Rocket v3.9.0

   

  تغییرات جدید افزونه راکت🚀 WP Rocket v3.9.0 در بروزرسانی انجام شده

  The latest updates to the WP Rocket plugin

   

  3.9 May 19, 2021

  This version is now available for a random sample of 10% of our users. We will release this version to 100% of our users in the next few days. More Information.

  This version requires the WordPress version to be 5.3 or above

  New Beta feature: Remove Unused CSS. This feature removes all the unused CSS from the page, reducing page size and lower the number of HTTP request (#3635)

  Enhancement: new version of our delay JS feature. It is now applied on all javascript files by default, instead of using an inclusion list (#3738)

  Google & Facebook tracking one-click add-ons have been removed. We now recommend to use the delay JS option to optimize loading of those 3rd party scripts (#3597)

  Bugfix: Prevent caching of incomplete pages to avoid blank pages (#2776)

  Regression fix: Revert the removal of the preloaded fonts when CPCSS is enabled (#3785)

  3rd party compatibility: Add compatibility with WooCommerce Multilingual currency switcher (#3418)

   

  3.8.8 April 1, 2021

  Enhancement: Don’t add font-face in Critical CSS & remove preload fonts when Optimize CSS Delivery is enabled. This change should result in an overall improvement of the Core Web Vitals score (#3667)

  Bugfix: Correctly purge expired cache on some environments (#3668)

  Bugfix: Only add the preconnect link to Google fonts domain when there is Google fonts on the page (#3219)

  Bugfix: Prevent PHP error in some cases during license validation (#3449)

  3rd party compatibility: Add new inline JS exclusions from combine JS (#3665#3671#3683)

  3rd party compatibility: Ignore pinterest ads query string when serving the cache(#3682)

  3rd party compatibility: Exclude nonce actions for Discount rules and Dynamic pricing for WooCommerce (#3679)

  3.8.7 March 18, 2021

  Enhancement: Update exclusions from combine and defer JS (#3609#3619#3634#3638)

  Enhancement: Update never cache URLs placeholder to avoid confusion (#2883)

  Enhancement: Add new filter to rewrite custom srcset values to the CDN URL (#2812)

  Bugfix: Correctly update our config file with the AMP query string when activating the plugin (#3528)

  Bugfix: Prevent incorrect CDN URL rewrite on srcset with duplicated URLs (#2041)

  Bugfix: Apply the font-display:swap property to the generated CPCSS (#3114)

  Bugfix: Prevent rewriting images with the webp extension in a content attribute (#3073)

  Bugfix: Prevent a PHP notice in some cases if a value is not set in the update object (#3394)

  3rd party compatibility: Add nonce value exclusion for Tiered Pricing Table for WooCommerce (#3652)

  3.8.6 March 4, 2021

  Enhancement: Fetch & minify content of CSS internal files requested by `@import` inside the minified CSS files (#3539)

  Enhancement: Use a persistent filename with a query string for minified files to reduce the 404 issues on certain setups (#3564)

  Enhancement: Add a `preconnect` tag for the CDN domain values entered in WP Rocket settings to improve loading time (#3423)

  Enhancement: Turn off the delay JS option when safe mode is enabled (#3498)

  Enhancement: Always preserve empty lines in the `.htaccess` file (#3113)

  Bugfix: Update our usage of jQuery functions to be compatible with the future removal of jQuery migrate from WordPress (#3605)

  Bugfix: Correctly trigger the delayed JS loading when scrolling with the mouse wheel (#3454)

  Bugfix: Prevent a PHP warning when unexpected values are used in place of URLs when purging (#3238)

  Bugfix: Correctly parse scripts for delay JS when there is a space inside the `<script></script>` tags (#3083)

  3rd party compatibility: Fix Defer JS problem with Contact Form 5.4 (#3625)

  3rd party compatibility: Remove compatibility with the age verify plugin (#2839)

  3rd party compatibility: Show a warning when the PageSpeed Ninja plugin is active (#1744)

  3rd party compatibility: Prevent issues when other 3rd parties use our `rocket_defer_inline_exclusions` filter with unexpected values (#3582)

  3rd party compatibility: Exclude the `cms_block` post type from critical CSS generation (#2970)

  3.8.5 February 15, 2021

  Regression fix: Prevent an issue with NextGen Gallery created by a change in version 3.8.4 of WP Rocket (#3568)

  Enhancement: Exclude image element inside a picture element when the picture element is excluded from lazyload (#3437)

  Enhancement: Exclude the AMP mobile redirection script from combine JS (#3540)

  Enhancement: Add additional values to our list of query strings to ignore when serving the cache (#3503)

  این مطلب رو هم بخون:  بروزرسانی افزونه 🎖️ SP Page Builder PRO 3.7.12|تاریخ1400/4/4

  Enhancement: Prevent trying to generate CPCSS for the web-story custom post type (#3513)

  Enhancement: Add new GTMetrix IPs to our list of IPs to check when serving the cache (#3126)

  Bugfix: Prevent defining WP_CACHE multiple times in wp-config.php in some cases (#3035)

  Bugfix: Prevent possible error caused by a missing parameter on a filter in get_rocket_cdn_cnames() (#3332)

  Bugfix: Correctly adapt the position of the Beacon to the current language when displaying it on the settings page (#3521)

  Bugfix: Exclude application/ld+json scripts from defer JS (#3470)

  3rd party compatibility: Correctly exclude some Uncode JS files from defer JS on the most recent versions (#3036)

  3.8.4 February 4, 2021

  Enhancement: Apply missing image dimensions for images with a relative path (#3438)

  Enhancement: Add additional exclusions for combine & defer JS (#3519#3524#3525)

  Bugfix: Prevent NextGEN Gallery admin UI breaking when WP Rocket is enabled (#3456)

  Bugfix: Fix a bug in the htaccess rewrite rules in certain cases (#1495)

  3rd party compatibility: Improve compatibility with official AMP plugin (#3450)

  3rd party compatibility: Correctly ignore platform.sh staging sites for license validation & RocketCDN (#3465)

  3.8.3 January 21, 2021

  Enhancement: Exclude additional scripts from minification (#3139#3495)

  Enhancement: Add additional inline JavaScript exclusions from combine JS (#3473#3488)

  Enhancement: Add additional attributes to use when doing the WebP images conversion (#3469)

  3rd party compatibility: Improve sitemap detection of All-in-One SEO plugin v4 (#3393)

  3rd party compatibility: Exclude images used by JetPack compare images block from lazyload (#3383)

  3.8.2 January 7, 2021

  Enhancement: Force all processed CSS and Google Fonts to use font-display:swap (#3375)

  Enhancement: Update Never Cache Cookies textarea description to explain partial matches are allowed (#3334)

  Enhancement: Added a notification when Mod Pagespeed is enabled and tell customers that it is likely to conflict with WP Rocket (#3369)

  Enhancement: Improved integration with WP Rocket CLI (#3377)

  Enhancement: Exclude 3D FlipBook JS from combination and from inline deferring (#3452)

  Enhancement: Add additional inline JS exclusions from combine JS (#3460)

  Enhancement: Add additional exclusions from defer JS (#3442)

  Bugfix: Fix Divi logo image distortion when adding image dimensions (#3429)

  Bugfix: Prevent PHP notice when picture element doesn’t contain any source element (#3056)

  Bugfix: Fix Fatal error “Path cannot be empty” when combining not readable or not found file (#3422)

  3.8.1 December 22, 2020

  Bugfix: JavaScript Defer no longer breaks Smart Slider 3 (#3421)

  Bugfix: Remedy compatibility with Avada Builder’s Google Maps display (#3408)

  Bugfix: Set correct date for non-grandfathered customer account creation date to prevent showing incorrect renewal offers (#3388)

  Other: Remove the “Remove jQuery Migrate” option (#3413)

  3.8.0.1 December 14, 2020

  Bugfix: Update the pattern used for jQuery exclusion from defer (#3402)

  3.8 December 9, 2020

  The plugin minimum requirements have been changed to PHP 7.0 and WordPress 5.2 (#3177#3247)

  New feature: Add a new option to automatically add missing dimensions to images found on the page (#3301)

  Enhancement: Add a new UI field to exclude images/iframes from lazyload (#3076)

  Enhancement: Add a new UI field to exclude files from defer JS (#3233)

  Enhancement: Remove the defer JavaScript safe mode sub-option, replacing it with a better approach to handle jQuery compatibility (#3303)

  Enhancement: Google maps and AddThis JavaScript URLs is now deferred when defer JS is enabled (#960#1232)

  Enhancement: Update our Google fonts optimization feature to be compatible with the new Google fonts API version 2 (#3264)

  Enhancement: The disable emoji feature is now automatically enabled, and its UI removed from the settings page (#3066)

  Enhancement: The preload links & control heartbeat options are now enabled by default for new installs (#3234)

  Enhancement: The “minutes” value for the cache lifespan has been removed (#3267)

  Bugfix: Prevent PHP notices when running on PHP 8 (#3249)

  Bugfix: Prevent warning when installating the plugin via composer (#3321)

  Other: Removed the Rocket Tester opt-in (#2773)

  3.7.6.1 December 8, 2020

  Bugfix:  Sanitization Delay JS field revisited to accept patterns (#3385)

  3.7.6 December 3, 2020

  Enhancement: Add additional inline JS exclusions from combine JS (#3269)

  Enhancement: Add additional exclusions from defer JS (#3315)

  Regression fix: Fixed an issue that caused high CPU usage when CSS combination is used (#3323)

  Bugfix: Exclude stylesheets with media queries from combine CSS (#3206)

  Bugfix: Fixed an issue where external CSS minify exclusions were not working as intended (#3118)

  Bugfix: Update sanitization for CSS/JS exclusion fields to prevent issues in certain cases (#3232)

  Bugfix: Prevent an issue where RocketCDN subscription doesn’t reflect on WP Rocket correctly in certain cases (#3331)

  3rd party compatibility: Improve compatibility with Pagely hosting (#2664#1759)

  3.7.5 November 5, 2020

  New: Added ability to renew WP Rocket license from within the plugin (#3068)

  Enhancement: Disable automatic updates link in WordPress plugins list (#3243)

  Enhancement: Add additional inline JS exclusions from combine JS (#3239#3242#3266)

  این مطلب رو هم بخون:  بروزرسانی افزونه WP Rocket v3.9.4🚀ت1400/06/24

  Regression fix: Fix CSS/JS minification when the theme’s name contains a space (#3178)

  Bugfix: Correctly rewrite 3rd-party resources having the integrity attribute (#3121)

  Bugfix: Fixed an issue where Avada Lazyload was always detected as active (#3209)

  Bugfix: Fixed an issue where LazyLoad was not working when using AJAX pagination (#3215)

  3rd party compatibility: Added support for Web Stories plugin (#3102)

  3rd party compatibility: Prevent nonces issues when using Custom Bookly form (#3259)

  3.7.4 October 22, 2020

  New: WP Rocket promotions are now displayed on the settings dashboard whenever a promotion is active (#3069)

  Enhancement: Exclude Leadboxes script from being combined (#3213)

  Enhancement: Add additional inline JS exclusions from combine JS (#3226#3228)

  Regression fix: Prevent WP Rocket from creating additional combined files when versioning contains variable strings/timestamps (#3133)

  Bugfix: Correctly minify/combine CSS/JS when the URL contains encoded characters (#3178)

  Bugfix: Update adsbygoogle to adsbygoogle.js in the default delay JS list (#3119)

  3rd party compatibility: Prevent nonces issues when using Rehub theme (#3216)

  3.7.3 October 15, 2020

  New: A direct access to license upgrade choices is now available from the WP Rocket settings dashboard, in the my account section (#3067)

  Enhancement: Add code.jquery.com to the list of external files to exclude from Safe mode for jQuery (#2859)

  Enhancement: Add additional exclusions from local cache & minify for external scripts (Mailerlite #3144, loaded.knack.com #3184)

  Enhancement: Add additional query strings to ignore when serving the cache. All values of these query strings will be served the same cache (Google Ads #3163, Matomo & Piwik Pro #3188, ShareASale #3189)

  Enhancement: Add additional inline JS exclusions from combine JS (#3183)

  Enhancement: Add additional exclusions from defer JS (#3181)

  Bugfix: Update delay JS code to be compatible with IE11 (#3140)

  Bugfix: Prevent our delay JS & preload links javascript from being added more than once if wp_enqueue_scripts is called multiple times on a page (#3125)

  3.7.2 September 30, 2020

  3rd party compatibility: Automatic compatibility with DreamPress hosting (#2789)

  Enhancement: Add additional auto-exclusion from defer JS and combine JS to prevent issues

  Enhancement: Add index file inside WP Rocket generated directories to prevent direct access to them (#3057)

  Bugfix: Update trustpilot pattern for delay JS to prevent JS errors (#3080)

  Bugfix: Remove Google recaptcha from delay JS default list (#3075)

  Bugfix: Added pixel caffeine JS script to delay JS default list to prevent JS errors (#3088)

  Bugfix: Update preload links configuration to prevent an issue when WordPress is installed in a sub-directory (#3071)

  3.7.1.1 September 18, 2020

  Bugfix: Fixes PHP Fatal error in 3.7.1 because of missing autoload for Cloudflare module (#3122)

  3.7.1 September 18, 2020

  Enhancement: Automatically exclude our delay JS and preload links inline scripts from combine JS (#3100)

  Enhancement: Increases the browser cache to 4 months for video/audio files (#2879)

  Bugfix: Prevent JS error caused by a naming collision between our preload links scripts and 3rd party scripts (#3078)

  Bugfix: Prevent JS error from the CPCSS removal script on older browsers (#3025)

  Bugfix: Correctly exclude jQuery from combine JS when defer JS is active and WP is installed in a sub-directory (#2846)

  Bugfix: Prevent a blank page in some cases when delay JS is active on a very big HTML page (#3090)

  3.7.0.1 September 01, 2020

  Regression fix: Prevent empty filename when minifying CSS files using relative URLs (#3044)

  Regression fix: Correctly move @import rules at the top of the combined CSS file (#3039)

  Bugfix: Prevent PHP fatal error from using deprecated Minify_HTML class (#3047)

  Bugfix: Prevent PHP warning Cannot declare class Rocket_Mobile_Detect, because the name is already in use (#3052)

  3.7 August 27, 2020

  New feature: Delay JavaScript execution – Improves performance by delaying the loading of JavaScript files until user interaction (e.g. scroll, click) (#2899)

  New feature: Preload Links – Prefetch pages before the user clicks on a link to improve perceived loading speed & user experience (#2898)

  Enhancement: Host locally & minify 3rd party CSS & JS files when minify CSS/JS option are enabled (#2810)

  Enhancement: Automatically add font-display:swap to CSS files containing a font-face to improve rendering time (#2791)

  Enhancement: Combine 3rd party CSS files into the combined CSS files when combine CSS is enabled (#2689)

  Enhancement: The Optimize Google Fonts option is now automatically enabled & applied (#2877)

  Enhancement: Protect our code from conflicts with other plugins using the same libraries as WP Rocket (#3005#2126)

  Enhancement: Troubleshoot issues with a dedicated query string to bypass WP Rocket (#2576)

  Option removal: Remove the minify HTML option, as its impact on loading time and file size is negligible (#2682)

  Bugfix: Prevent PHP notice related to an undefined variable $home_root_length (#2450)

  Bugfix: Prevent a PHP fatal error when using Optimize Google Fonts in some cases (#2962

  میانگین امتیازات ۵ از ۵