شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بروزرسانی ها
SP Page Builder Pro v3.7.15
شناسه پست: 6089
بازدید: 11
 • SP Page Builder Pro v3.7.15

  SP Page Builder Pro v3.7.15

   

  صفحه ساز ها افزونه های پر کاربرد و حرفه ای هستند که به شما این امکان را میدهند در سریعترین زمان یک صفحه را با استاندارهای طراحی سایت ، طراحی نمایید . این استانداردها شامل ریسپانسیو بودن ، رنگبندی ، سرعت بارگذاری و … میباشد ، در صفحه سازها شما براحتی تنها با درگ و دراپ کردن ابزار ، میتوانید ابزارهایی که نیاز دارید از قبیل نمایش دکمه ، اسلایدشو ، نظرات ، اکاردئون و … را در قسمتهای مختلف استفاده نمایید .
  شما در صفحه سازها امکان ایجاد نامحدود سطر و ستون خواهید داشت و بدون نیاز به کدنویسی افکتهای زیبایی برای نمایش سطرها و ابزارها ایجاد نمایید .
  در نسخه تجاری صفحه ساز که تهیه میکنید شما دسترسی به 42 ابزارک اضافه خواهید داشت که به کمک آنها میتوانید در صفحه ها اسلایدشو ، منو اکاردئون ، جداکننده ، ایکون ، جعبه ویژه ، تب ساز ، پنجره پاپ آپ و … را با یک کلیک استفاده نمایید.

   

   دانلود افزونه SP Page Builder Pro v3.7.15

   

  با افزونه صفحه ساز جوملا Sp Page Builder Pro می توانید صفحات زیبا با امکانات بسیار زیاد در جوملا خلق کنید. در این کامپوننت هیچ نیازی به کدنویسی و انجام کارهای پییچده ندارید و تنها با کشیدن و رها کردن می توانید امکانات مختلفی به صفحات خود اضافه کنید.

   

  SP Page Builder Pro Changelog

  Version 3.7.15

  14 Sep 2021
  Bug Fix

  • Redirection plugin issue.
  • Module saving issue for PHP 8.
  • Video addon issue.

  Version 3.7.14

  02 Sep 2021
  Bug Fix

  • Icon loading issue for addons.
  • Text Input issue for addons.
  • Article scroller addon issue for J4.
  • SPPB module save and close issue for J4.
  • SPPB menu css issue for J4.
  • SPPB Page actions button issue in pages view for J4.
  • SQL error issue in Database dashboard for J4.
  • Contact form addon email not sending issue for J4.
  • JError not found Issue for J4.

  Version 3.7.13

  20 Aug 2021
  Bug Fix

  • Database issue in J4.
  • Joomla module addon issue.

  Version 3.7.12

  16 June 2021
  Bug Fix

  • Blank Title Save Issue For Pages.
  • Page Disappearing Issue While Editing.

  Version 3.7.11

  03 June 2021
  New

  • Support Translate for SP Page Builder.
  Bug Fix

  • Instagram Addon issue.

  Version 3.7.10

  20 May 2021
  New

  • PHP 8 support
  • MySQL 8 support
  • Joomla 4 beta 7 compatibility
  Bug Fix

  • Joomla 4 menu selection issue fixed
  • Section drop issue on the empty canvas fixed

  Version 3.7.9

  22 January 2021
  Improvement

  • FontAwesome v5.15.1 Free (1609 Icons)
  Bug Fix

  • FontAwesome icon missing & duplicate icons issue
  • Frontend page break issue on Slideshow addon (Pro)
  • Pencil icon wrong on hover issue in Backend addon settings
  • HTML code showing issue on empty heading selector on Feature Box addon
  • Backend Row drag issue.
  • “Class ‘Facebook\Facebook’ not found” issue on Instagram Addon (Pro)

  Version 3.7.8

  28 December 2020
  New

  • Added check-in feature in the frontend
  • Added admin module for Joomla 3 only
  Bug Fix

  • Fixed mod_sppagebuilder bug
  • Reverted the section title and sub title to the general tab

  Version 3.7.7

  07 December 2020
  New

  • WebP & PDF formats are now visible in the browse view
  • Ability to use WebP images without server-side dependency
  Improvement

  • Added version number to the CSS and JS files to get rid of the browser cache issue after updating to a new version
  Bug Fix

  • Editor issue with the article integration
  • Column option tooltip issue
  • K2 integration issue
  • SP Simple Portfolio integration issue

  Version 3.7.6

  15 November 2020
  Improvement

  • Improved page list by hiding buttons in the admin area
  • Reduced sidebar width in the smaller screen
  Bug Fix

  • Fixed page sorting issue in the admin area

  Version 3.7.5

  13 November 2020
  New

  • Joomla 4 compatibility
  • Database maintenance script
  • Redesigned admin interface
  • Container width option
  • Column gap option
  • Page export & import (lite version)
  Improvement

  • Optimized visual editor performance
  • Frontend visual editor UX
  • Faster activation and deactivation of integrations
  Bug Fix

  • All known bugs

  Version 3.7.4

  14 July 2020
  Improvement

  • Instagram addon – new API system added (Options)
  • Smart Search – Search result description snippet added

  Version 3.7.3

  10 Jun 2020
  New

  • Column background image size & custom position options
  • Column height option
  • Several features in Block Number addon
  Improvement

  • Default margin responsive value (tablet, mobile) in addons removed
  • Google Fonts updated to the latest version
  Bug Fix

  • Not indexing issue in smart search
  • Carousel Pro blank page issue on height adjustment
  • Section background gradient issue
  • Page saving not working with Article addon issue
  • Animated Number addon number responsive issue
  • Form Builder addon from email issue
  • From email issue in Contact Form addon
  • Client addon’s carousel not showing in Firefox issue

  Version 3.7.2

  08 April 2020
  New

  • Team Carousel addon – Team member self-hosted profile link option
  Bug Fix

  • Slideshow addon std class could not be converted into string issue
  • Row empty background image breaks frontend edit view issue
  • Carousel Pro addon Background image selection breaks frontend view issue
  • Row empty MP4/OGV background breaks frontend edit view issue
  • Taking InnerRow breaks frontend edit view issue
  • Selecting column pattern overlay breaks frontend edit view issue
  • Image Layouts addon Selecting image breaks frontend edit view issue
  • Not searching page builder content in Smart Search issue fixed

  Version 3.7.1

  20 March 2020
  New

  • Slideshow addon – Inner item custom class option
  • Slideshow addon – Custom letter-spacing option
  • Feature Box addon – Button option
  • Heading addon – Custom letter-spacing option
  • Person addon – Email field mailto option
  Improvement

  • Image resolution in file name removed
  Bug Fix

  • Form Builder addon Button margin issue
  • Pricing Table addon Content marginbottom not working issue
  • Tab addon $image undefined property issue
  • Person addon Broken image issue
  • sh404SEF Preview & Frontend editor link not working issue
  • Image addon Icon alignment issue
  • Icon Group addon Icon alignment issue
  • Testimonial Pro addon Undefined src issue

  Version 3.7.0

  19 Feb 2020
  Improvement

  • 2 map styles (Open Street Black/White, Hike Bike) have been removed due to API not responding issue
  Bug Fix

  • Nonnumeric value issue in the Testimonial Carousel addon
  • Inner Row margin: auto not working on the Frontend issue

  Version 3.6.10

  29 Jan 2020
  Bug Fix

  • 404 redirect issue fixed while editing on frontend.
  • Module rowcontainer (a.k.a. menu break) issue fixed.

  Version 3.6.9

  28 Jan 2020
  New

  • Team Carousel addon
  • Vertical alignment (top, center, and bottom) to both Section and Column content
  • Min-height, max-height option to Section
  Improvement

  • Font Awesome 4 selection option removed from backend leaving Font Awesome 4 backward compatibility in place
  Bug Fix

  • Inner Section width, column width, backgroundsize, backgroundposition not working issue
  • Undefined stdClass issue in Gallery addon
  • Language missing issue in Flip Box addon
  • Margin value missing issue in Section’s title
  • Content zindex issue in Image layouts addon
  • Inner section generates column zindex issue in inner section
  • sh404sef domain issue

  Version 3.6.8

  17 Jan 2020
  New

  • Subtitle, navigation image, and navigation position in Tab addon
  • Border and box-shadow options in the section
  • Ripple effect for the icon on Modal addon
  • Custom image background option in section
  • Custom background-size option in section
  • CSS Class option in Navigation addon
  • Custom width option for section
  • Container width option in section
  • Width & height options in Image addon
  Bug Fix

  • Addon title lineheight double issue
  • Page Builder module param issue
  • Navigation addon stdClass undefined variable issue

  Version 3.6.7

  30 Dec 2019
  Improvement

  • Font Awesome icon added to SP Page Builder article editor.
  Bug Fix

  • Buttons get empty space in frontend editor issue.
  • Font Awesome 5 icon not showing issue with Person and Social Share addons.

  Version 3.6.6

  27 Dec 2019
  New

  • Introduced Font Awesome 5 Free.
  Improvement

  • Font Awesome added to the Module page.
  Bug Fix

  • Contact Form and Form Builder addon email not sending issue.
  • Contact Form and Form Builder addon not working in accordion and tab issue.
  • Accordion addon does not auto scroll issue fixed.

  Version 3.6.5

  06 Dec 2019
  New

  • Introduced the Testimonial Carousel addon.
  • URL insertion to Image Carousel items.
  • 5 Testimonial Carousel blocks in readymade block collection.
  Bug Fix

  • Media folder path naming issue in Global Configuration.
  • Undefined inner title issue on the Clients addon.

  Version 3.6.4

  14 Nov 2019
  New

  • Introduced the Image Carousel addon.
  • Added 4 new carousel blocks to block collection.
  Bug Fix

  • Frontend edit 404 issue with sh404SEF.
  • reCAPTCHA issue on Form Builder & Contact Form addons.
  • Page fluctuation issue at interaction firstload.
  • Context menu positioning issue.

  Version 3.6.3

  25 Oct 2019
  New

  • Right Context Menu added.
  • Table addon responsive turn off option added.
  • Contact Form & Form Builder addon automatic reCaptcha value reset option added.
  Bug Fix

  • Column overlay issue in edit mode.
  • Optin form addon title fontsize responsive issue.
  • Editor break in administrator page edit issue.
  • Image Layouts addon button margin issue fixed.

  Version 3.6.2

  23 Aug 2019
  New

  • Joomla caching system support added
  Improvement

  • Relative position option added to addons
  • font-display: swap; added for Google Fonts
  • Articles addon now removes HTML tags form intro-text
  Bug Fix

  • Article ID and module ID overriding each other issue
  • The left editing panel’s broken issue after placing a saved section having long content
  • The left editing panel’s broken issue after placing a saved addon having long content
  • Contact addon not working in inner row issue
  • Progress Bar addon animation not working issue
  • Section inner row overlay issue
  • Margin ‘auto’ not making the addon centered issue
  • OpenStreetMap URLs not secure issue
  • Integration URLs not secure issue
  • Section Zindex issue on the frontend editor

  Version 3.6.1

  25 Jul 2019
  Bug Fix

  • Section Shape issue fixed.
  • z index issue fixed for addons with section overlay in frontend edit.
  • Double “px” issue fixed for all addon’s fontsize.

  Version 3.6.0

  23 Jul 2019
  New

  • Interactive animation added to all addons
  • Position option added to all addon
  • Button wrapper custom class added to Form Builder addon
  Improvement

  • Share issue fixed and share count option removed from Social Share addon
  • Button’s text dependency removed for changing button background color in Opt-in Form addon
  Bug Fix

  • Input type select height issue in Form Builder addon
  • Input label text fontsize responsiveness in Form Builder addon
  • From email not working issue in Form Builder addon
  • Required field validation in Contact Form addon
  • Header duplicate in responsive mode issue in Table addon
  • Image not loading from external URL issue in Divider addon
  • Email sending issue in Contact Form addon
  • Google Font console.log error

  Version 3.5.0

  13 Jun 2019
  New

  • Introducing all new Table addon
  • 7 new ready blocks added to the collection
  • reCAPTCHA v3 (invisible) support added to Contact Form addon
  • reCAPTCHA v3 (invisible) support added to From Builder addon
  Bug Fix

  • Slideshow addon text content not showing in JCE editor issue
  • Optin Form addon not working when inside a module issue
  • Contact Form addon not working when inside a module issue
  • Form Builder addon not working when inside a module issue
  • Arrow border issue in the Slideshow addon

  Version 3.4.11

  20 May 2019
  New

  • Reintroduced SP Page Builder module backend editor with large data support
  • Title field added for the Icons Group addon
  • Drop Cap font size option added to Text Block addon
  • Show related videos from the same YouTube channel in Video addon
  Improvement

  • Send empty value for unchecked checkboxes in Form Builder addon
  Bug Fix

  • Progress bar stuck for values lower than 6% in Progress Bar addon
  • Undefined variable issue in the Icons Group addon
  • Content responsive issue in the Image Layout addon
  • Overlay not showing on frontend view issue in Slideshow addon
  • Page template importing from administrator page issue
  • Button link type icon margin issue

  Version 3.4.10

  03 May 2019
  Bug Fix

  • Page Templates modal not loading in administrator issue fixed.
  • Form Builder addon same form different radio button select issue fixed.
  • All addon backgroundposition issue fixed.

  Version 3.4.9

  26 May 2019

  Version 3.4.8

  18 Apr 2019
  New

  • 10 Readymade video background slider blocks
  • WebP image file format support
  • Video background option added to Slideshow addon
  • Pause on hover option added to Slideshow addon
  • Background overlay option added to Slideshow addon
  • Post limit option added to Article Scroller addon
  Improvement

  • Turn Off Video Info option removed from Video addon
  • New streamlined system for Layout Bundles
  Bug Fix

  • Optin Form addon class not working in frontend edit issue
  • Form Builder addon not working inside module & article issue
  • Image Layouts addon double slash in image URL issue
  • Slideshow addon doesn’t show in IE11 issue
  • Image Overlay addon double slash in image URL issue
  • Tab addon empty span tag issue
  • Slideshow addon double slash in image URL issue
  • Contact Form addon not working inside module & article issue
  • Carousel Pro addon double slash in image URL issue

  Version 3.4.7

  30 Mar 2019
  Improvement

  • Slideshow addon Text Thumbnail controllers width update on window resize.
  Bug Fix

  • Slideshow addon DIV missing issue fixed.

  Version 3.4.6

  29 Mar 2019
  New

  • News Carousel mode added to Article Scroller addon.
  • Text Thumbnail as slider controller added to Slideshow addon.
  • Slideshow addon gets default content and readymade sliders.
  • Image container control and video popup option added to Image Layouts addon.
  Improvement

  • AcyMailing 6 compatibility has been added along with AcyMailing 5.
  Bug Fix

  • Button icon issues in Contact, Form Builder, and Optin Form addons.
  • Tagged item page array to string conversion notice issue fixed.

  Version 3.4.5

  14 Mar 2019
  New

  • Video addon – Mute option added.
  • Client addon – Open link in same window option added.
  • Icons Group addon – Open link in new window option added.
  • Feature Box addon – Title/Image/Icon URL open in new window option added.
  Improvement

  • Navigation addon – Sticky option enabled for mobile.
  • Text Block addon – Negative letter spacing option added to the title.
  • Accessibility improved in buttons and inputs for all the addons.
  • All addon icons (FontAwesome) accessibility improved.
  Bug Fix

  • Image Layouts addon Short length content image shrink issue fixed.
  • Form Builder addon Dynamic CC, BCC issues fixed.
  • Slideshow addon Zoom effect not working on image issue fixed.
  • Google font family ends with number, not getting font issue fixed.
  • Contact Form addon Without Google CAPTCHA submitting, form reset input field issue fixed.
  • Form Builder addon Checkbox duplicate ID issue fixed.
  • Slideshow addon Caption image not shown in the front end issue fixed.
  • Feature Box addon Icon border issue fixed.
  • Tab and Form Builder addons Select field empty site break issue fixed.

  Version 3.4.4

  25 Feb 2019
  New

  • Form Builder addon.
  • Column order option added for tablet.
  Improvement

  • Admin documentation link.
  Bug Fix

  • Image Layouts addon tablet order property bug.
  • Incorrectly spelt component in URL for the fronted editor.
  • helpers/articles.php Invalid Argument Supplied issue for Article Scroller addon.
  • Heading addon live edit heading selector empty issue fixed.

  Version 3.4.3

  06 Feb 2019
  New

  • Image Layouts addon added.
  • Two new shapes added.
  • Google Map addon Controls turn Off/On option added.
  Bug Fix

  • JCE editor toolbar issue fixed.
  • Slideshow addon invalid argument supplied issue fixed.
  • Article scroller addon empty color issue fixed.

  Version 3.4.2

  25 Jan 2019
  New

  • Column ordering option added for mobile view.
  • Purge CSS option added to Production Mode.
  Improvement

  • Joomla native search improved for SP Page Builder article contents.
  • Section ID description text improved.
  • router.php update for improving SEO URL.
  • UX improved for column generation preview; Comma (,) changed to Plus (+) sign.
  Bug Fix

  • Smart Search issue fixed and improved search functionality.
  • Page Builder module inner row CSS missing issue fixed.
  • SP Page Builder edited article CSS missing issue fixed.
  • Parallax effect edge gap issue fixed.
  • Media Manager “BROWSE FOLDERS” file delete issue fixed.
  • Media Manager folder with space issue fixed.
  • Column frontend edit settings saving issue fixed.
  • Client addon’s no image error generation issue fixed.
  • Modal addon’s frontend edit icon CSS issue fixed.
  • Accordion addon’s frontend view title CSS missing issue fixed.
  • Articles addon’s button texttransform issue fixed.
  • Carousel Pro addon’s frontend edit content font weight issue fixed.
  • Row background video W3C issue fixed.
  • Heading addon’s Text Transform not working issue fixed.

  Version 3.4.1

  11 Jan 2019
  Improvement

  • Person addon social icon accessibility improved.
  Bug Fix

  • CSS missing issue fixed.
  • Divider addon displaying the separator as a picture in the visual editor.

  Version 3.4.0

  10 Jan 2019
  New

  • Introduced the new Slideshow addon.
  • Added 16 slider blocks to the block collection.
  • Production Mode added for compiling addon CSS to a single file.
  • Introduced Blend mode to Rows, Columns, and Addons.
  • Added 7 Blend-mode blocks to the block collection.
  • Integrated gradient and pattern overlay with blend mode in addons.
  • A predefined style added to the Person addon.
  • Article display and scrolling control added to the Article Scroller addon.
  • Background-Position option in addon settings.
  Improvement

  • Image Content addon accessibility improved.
  • Language updated for padding.
  Bug Fix

  • Addon empty margin and padding issue.
  • Access Control List (ACL) issue.
  • Double CSS code issue.
  • Tabs addon image not showing properly inside Modal addon issue.
  • Minor design issue in the Animated Heading addon.
  • Empty space in send button of the Contact addon.
  • Spam mail issue in the Contact addon.
  • Accordion addon after CSS duplicate issue.
  • Tabs addon after CSS duplicate issue.
  • Title font size responsiveness of Accordion addon.
  • Hover border radius issue in the Image addon.
  • Border radius issue in the Image Overlay addon.
  • Empty item PHP warning in the Icon Group addon.
  • OpenStreetMap in Accordion addon integration issue.
  • Thumbnail visibility of the Gallery type in Article addon.
  • Undefined variable issue in the Testimonial Pro addon.
  • Language spelling issue in the Person addon.
  • Row middle alignment responsiveness issue.
  • Price symbol color issue in the Pricing Table addon

  میانگین امتیازات ۵ از ۵