شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2
شناسه پست: 4969
بازدید: 1362
 • بروزرسانی افزونه⚡Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2

  Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2

   

  افزونه Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2 🛒 بروزرسانی شد.

  از سال 2009 تا کنون یواست سئو به میلیون ها وبسایت در دنیا کمک کرده که رتبه بالاتری در موتورهای جستجو کسب کنند.

  برای رتبه بندی بالا در موتورهای جستجو ، باید رقابت را شکست دهید. شما به یک وب سایت بهتر ، سریعتر و قوی تر نسبت به افرادی که کارهای مشابه شما را می فروشند یا انجام می دهند ، نیاز دارید.

  Yoast SEO پرکاربردترین افزونه SEO WordPress است و به میلیون ها نفر مانند شما کمک کرده است که جلو بیافتند و جلوتر بمانند.

  ساخت فروشگاه های اینترنتی با امکانات زیادی امکان پذیر است. یکی از آنها افزونه ووکامرس است.

  از سوی دیگر تنها ایجاد فروشگاه برای موفقیت در تجارت الکترونیک امکان پذیر نیست. بلکه باید بتوان در میان رقبا کسب جایگاه کرد تا مشتری را به سایت خود بکشانید.

  در اینجاست که مبحث سئو، و اهمیت آن در فروشگاه های اینترنتی مطرح میشود. کسب جایگاه در رتبه های نخست نتایج جستجوی عمومی گوگل از اهداف مهم هر کسب و کار هدفمند است.

  سئو کردن محصولات فروشگاهی با متن ها به جهت آنکه از دو نوع مختلف هستند متفاوت است. بنابراین راه حل متفاوتی نیز دارد. این راه حل توسط شرکت تولید کننده یواست سئو ارائه شده.

  افزونه yoast woocommerce | افزونه سئو ووکامرس است. به این معنا که افزونه Yoast seo و ووکامرس را به یکدیگر متصل می نماید.

   

  فقط افزونه Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2 را نصب و فعال کنید تا بهبودها به طور خودکار اعمال شوند.

   

  Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2

  دانلود افزونه Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2

   

  تغییرات آپدیت های انجام شده :

  WooCommerce SEO Changelog

   

   14.2July 13th, 2021

  July 13th, 2021

   

  Enhancements:

  Adds key/value pairs of all WooCommerce SEO meta tags to our REST API.

  Other:

  Sets the minimum WordPress version to 5.6.

  Sets the minimum required Yoast SEO to 16.7.

  Replaces an occurrence of the deprecated jQuery .ready syntax with more modern syntax. Props to kkmuffme.

  14.1

  June 1st, 2021

  Other:

  Makes WooCommerce SEO compatible with the latest version of Yoast SEO.

  Sets the minimum supported Yoast SEO version to 16.4.

  V14.0 May 18th, 2021

  Enhancements:

  Add the rating, number of reviews, price and availability to the Google Preview for products to match Google’s search results.

  Improves the priceSpecification Schema output to prevent warnings from Google Search Console.

  Bugfixes:

  Fixes a bug where the Social Previews would not use Product Gallery images as a fallback for social sharing.

  Other:

  Sets the WordPress tested up to version to 5.7 and minimum supported WordPress version to 5.6.

  Sets the minimum supported Yoast SEO version to 16.3.

  13.9

  January 26th, 2021

  Bugfixes:

  Fixes a bug where a deprecation notice would be shown in the PHP debug log when visiting a product page.

  13.8

  December 2nd, 2020
  Enhancements:

  Makes the Schema Product type filterable.

  13.7

  October 27th, 2020
  Enhancements:

  Shows the price and availability of a product in its snippet when sharing the product on Slack.

  13.6

  September 29th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where no plugin icon and compatibility data would be displayed on the plugins update screen.

  Other:

  We’ve tested with WooCommerce 4.5. Everything works as expected!

  13.5

  August 18, 2020
  Enhancements:

  Adds ‘WebPage’ as schema @type to Product pages and Checkout pages. This results in a @type array with at least ‘WebPage’ and ‘ItemPage’, or ‘WebPage’ and ‘CheckoutPage’.

  این مطلب رو هم بخون:  بروزرسانی افزونه Google Structured Data v5.0.0 PROت1400/06/24

  Other:

  Enables tracking when activating the plugin. This can be disabled in the Yoast SEO configuration wizard.

  Sets the minimum supported WordPress version to 5.4.

  13.4

  July, 28th, 2020
  Enhancements:

  Hides the Yoast SEO columns in the Products overview table by default.

  13.3

  June, 23rd, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where no SKU would be output when the SKU field was left empty. It will now fall back to the product’s ID.

  Enhancements:

  Outputs PreOrder as availability property value in the Product schema when the product is “on backorder”.

  13.2

  May 26th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where the organization schema for a primary term would error.

  Fixes a bug where a potential undefined variable notice was shown when toggling the ‘prices have tax included’ WooCommerce option.

  Fixes a bug where changing the product permalinks would not reset the permalinks in their respective indexables.

  Enhancements:

  Omits the product:price:amount and product:price:currency og meta for variable and grouped products.

  Hides all Yoast columns in the Product overview page except the SEO Score column.

  13.1

  May 13th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where the twitter:image meta tag would not fall back on the first product gallery image when no main product image was set.

  Fixes a bug where all product gallery images would be output as og:image even though a user had set a specific image for a product.

  13.0

  April 28th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where thumbnail product gallery images were added to the XML product sitemap instead of full size images.

  Enhancements:

  Adds a Term hierarchy snippet variable.

  Unifies the OpenGraph description fallbacks as per https://developer.yoast.com/features/opengraph/functional-specification.

  Other:

  Compatibility with Yoast SEO 14.0.

  Sets the minimum supported Yoast SEO version to 14.0.

  Sets the minimum supported WordPress version to 5.3.

  12.7

  March 31st, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where PHP notices and a PHP warning were thrown for Product schema without a price.

  Fixes a bug where the priceValidUntil schema property wasn’t output for products on sale with an explicitly set sale end date.

  Enhancements:

  Improves the Open Graph product availability for better compatibility with Facebook and Pinterest.

  Adds the product identifiers (GTIN, ISBN etc.) to the SEO title and Meta description replacement variables.

  Adds a color attribute to the Product Schema output.

  12.6.2

  March 11th, 2020
  Other:

  We’ve tested with WooCommerce 4.0. Everything works as expected!

  12.6.1

  February 27th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where the product price and tax inclusion were not accurately reflected in the Schema and Open Graph metatags.

  Enhancements:

  Removes the `valueAddedTaxIncluded` Schema property when tax rate calculations are disabled in WooCommerce.

  Removes the ‘Prices in Open Graph and Schema include tax’ setting in the plugin. Whether tax is included in Open Graph and Schema now solely relies on your product page settings in WooCommerce.

  12.6

  February 18th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where the internal linking and additional keyphrase functionality are missing from the product edit page.

  Fixes a bug where the short description for the meta description and Twitter and Facebook description could still contain HTML tags and redundant spaces.

  Enhancements:

  Adds explanatory copy above the input fields for GTIN, ISBN etc.

  Adds an option to display the price in Schema and OpenGraph with tax included.

  12.5.1

  February 5th, 2020
  Bugfixes:

  Fixes a bug where not all product attributes were available in the Brands and Manufacturer dropdowns.

  این مطلب رو هم بخون:  wp-rocket-3-10-7🚀بروزرسانی1400/11/17

  12.5

  February 4th, 2020
  Enhancements:

  Adds a Yoast SEO section to the WooCommerce product data metabox that allows entering a GTIN, ISBN and MPN number.

  Analyzes the content of the short description as part of the page content.

  Throws a warning when WooCommerce is not active.

  Adjusts the wording for when Yoast SEO is not active.

  Schema:

  Adds an @id attribute to every individual review.

  Adds a name attribute to every individual review.

  Adds an @id attribute to every offer.

  Adds a productID attribute to the Product output.

  Adds a gtin8 attribute to the Product output.

  Adds a gtin12 attribute to the Product output.

  Adds a gtin13 attribute to the Product output.

  Adds a gtin14 attribute to the Product output.

  Adds a mpn attribute to the Product output.

  Adds an isbn attribute to the Product output. If an ISBN number is set, it double types the schema output to [ Product, Book ]. By double typing it, the Product can have the attributes of both schema.org/Book and schema.org/Product, and thus it can have an ISBN attribute and a price etc.

  Removes the priceValidUntil attribute, as it’s not sensible.

  OpenGraph:

  Adds a product:condition meta tag to the OpenGraph output. It defaults to new but can be filtered using the new Yoast\WP\Woocommerce\product_condition filter.

  Adds a product:retailer_item_id meta tag to the OpenGraph output for Facebook Catalog usage.

  Don’t try to use the WooCommerce shop page in the sitemap when it is not set in WooCommerce.

  Bugfixes:

  Fixes a bug where the product:brand meta tag would not always be the selected primary term.

  Fixes a bug where the product:availability meta tag would be set to instock instead of the correct in stock.

  Fixes a bug where a PHP notice would be thrown on products with variations where a variation lacked an image.

  Fixes a bug where Organization would be used in the schema output, while no organization was set.

  Fixes a bug where non-public taxonomies could be chosen as manufacturer and brand.

  Fixes a bug where the shop page would be shown in the XML sitemap when it was set to noindex. Props stodorovic.

  Fixes a bug where an empty product:retailer_item_id was output when there was no SKU.

  Other:

  Deprecates the wpseo_woocommerce_og_price filter hook in favor of the Yoast\WP\Woocommerce\og_price hook.

  12.4.1

  December 17th, 2019
  Bugfixes:

  Fixes a bug where reviews weren’t output in the Product schema when WooCommerce 3.8.1 was installed.

  12.4

  November 26th, 2019

  Other:

  Sets the minimum WordPress version to 5.2 and the minimum Yoast SEO version to 12.6.

  Replaces the HelpScout beacon on the WooCommerce SEO admin page.

  12.3

  November 13th, 2019
  Bugfixes:

  Fixes a bug where hidden products would show in the XML sitemap.

  Other:

  Sets the minimum required WordPress version to 5.2, and the minimum PHP version to 5.6.20.

  12.2

  October 15th, 2019

  Enhancements:

  Shows a floating `Save changes` button on the Yoast SEO for WooCommerce admin page when the normal button is not visible in the browser window.

  Other:

  Removes the colon from the form labels in the settings.

  Compatibility with Yoast SEO 12.2

  12.1

  September 17th, 2019
  Other:

  Compatibility with Yoast SEO 12.1

  12.0

  September 3rd, 2019
  Bugfixes:

  Fixes a bug where the primary category would not be reflected correctly in the product schema output when it was being used to set the manufacturer or brand.

  Other:

  Compatibility with Yoast SEO 12.0

  میانگین امتیازات ۵ از ۵