شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

SP-Page-Builder-Pro3-8-2
شناسه پست: 6089
بازدید: 1582
 • SP-Page-Builder-Pro3-8-2

  SP-Page-Builder-Pro3-8-0

   

  صفحه ساز ها افزونه های پر کاربرد و حرفه ای هستند که به شما این امکان را میدهند در سریعترین زمان یک صفحه را با استاندارهای طراحی سایت ، طراحی نمایید . این استانداردها شامل ریسپانسیو بودن ، رنگبندی ، سرعت بارگذاری و … میباشد ، در صفحه سازها شما براحتی تنها با درگ و دراپ کردن ابزار ، میتوانید ابزارهایی که نیاز دارید از قبیل نمایش دکمه ، اسلایدشو ، نظرات ، اکاردئون و … را در قسمتهای مختلف استفاده نمایید .
  شما در صفحه سازها امکان ایجاد نامحدود سطر و ستون خواهید داشت و بدون نیاز به کدنویسی افکتهای زیبایی برای نمایش سطرها و ابزارها ایجاد نمایید .
  در نسخه تجاری صفحه ساز که تهیه میکنید شما دسترسی به 42 ابزارک اضافه خواهید داشت که به کمک آنها میتوانید در صفحه ها اسلایدشو ، منو اکاردئون ، جداکننده ، ایکون ، جعبه ویژه ، تب ساز ، پنجره پاپ آپ و … را با یک کلیک استفاده نمایید.

   

   دانلود افزونه SP-Page-Builder-Pro3-8-2

   

  با افزونه صفحه ساز جوملا Sp Page Builder Pro می توانید صفحات زیبا با امکانات بسیار زیاد در جوملا خلق کنید. در این کامپوننت هیچ نیازی به کدنویسی و انجام کارهای پییچده ندارید و تنها با کشیدن و رها کردن می توانید امکانات مختلفی به صفحات خود اضافه کنید.

   

  SP Page Builder Pro Changelog

  Version 3.8.2

  23 Dec 2021

  New

  • Added description text in language file for SEO FB image and Text Block.

  Bug Fix

  • Undefined variable appears in Joomla 4 backend categories view.
  • SP Page Builder Categories menu links issue for Joomla 4.
  • Image Content Addon Margin Top doesn’t work issue.
  • Error appears in Image Addon when lazy Load is active with placeholder.
  • Row global settings background image and video related issue.

  Version 3.8.1

  23 Nov 2021

  Bug Fix

  • Pages Sorting not working in J4
  • SPPB Addon categories filter not working.
  • Image Addon custom position not working properly.
  • Single Wave and Single Wave Invert SVG Shapes wrong width issue.

  Version 3.8.0

  22 Oct 2021

  Bug Fix

  • Slideshow addon access issue.
  • Instagram access code next button not working issue for J4.
  • Testimonial carousel border height and line height slider issue.
  • Tooltips not showing in editor side panel.
  • News carousel article link in Article Scroller addon not working issue while dragging option enabled.
  • Form builder CC and BCC issue.
  • Page Builder menu item select button not showing after selection.
  • Addon search issue.

  Version 3.7.15

  14 Sep 2021

  Bug Fix

  • Redirection plugin issue.
  • Module saving issue for PHP 8.
  • Video addon issue.

  Version 3.7.14

  02 Sep 2021

  Bug Fix

  • Icon loading issue for addons.
  • Text Input issue for addons.
  • Article scroller addon issue for J4.
  • SPPB module save and close issue for J4.
  • SPPB menu css issue for J4.
  • SPPB Page actions button issue in pages view for J4.
  • SQL error issue in Database dashboard for J4.
  • Contact form addon email not sending issue for J4.
  • JError not found Issue for J4.

  Version 3.7.13

  20 Aug 2021

  Bug Fix

  • Database issue in J4.
  • Joomla module addon issue.

  Version 3.7.12

  16 June 2021

  Bug Fix

  • Blank Title Save Issue For Pages.
  • Page Disappearing Issue While Editing.

  Version 3.7.11

  03 June 2021

  New

  • Support Translate for SP Page Builder.

  Bug Fix

  • Instagram Addon issue.

  Version 3.7.10

  20 May 2021

  New

  • PHP 8 support
  • MySQL 8 support
  • Joomla 4 beta 7 compatibility

  Bug Fix

  • Joomla 4 menu selection issue fixed
  • Section drop issue on the empty canvas fixed

  Version 3.7.9

  22 January 2021

  Improvement

  • FontAwesome v5.15.1 Free (1609 Icons)

  Bug Fix

  • FontAwesome icon missing & duplicate icons issue
  • Frontend page break issue on Slideshow addon (Pro)
  • Pencil icon wrong on hover issue in Backend addon settings
  • HTML code showing issue on empty heading selector on Feature Box addon
  • Backend Row drag issue.
  • “Class ‘Facebook\Facebook’ not found” issue on Instagram Addon (Pro)

  Version 3.7.8

  28 December 2020

  New

  • Added check-in feature in the frontend
  • Added admin module for Joomla 3 only

  Bug Fix

  • Fixed mod_sppagebuilder bug
  • Reverted the section title and sub title to the general tab

  Version 3.7.7

  07 December 2020

  New

  • WebP & PDF formats are now visible in the browse view
  • Ability to use WebP images without server-side dependency

  Improvement

  • Added version number to the CSS and JS files to get rid of the browser cache issue after updating to a new version

  Bug Fix

  • Editor issue with the article integration
  • Column option tooltip issue
  • K2 integration issue
  • SP Simple Portfolio integration issue

  Version 3.7.6

  15 November 2020

  Improvement

  • Improved page list by hiding buttons in the admin area
  • Reduced sidebar width in the smaller screen

  Bug Fix

  • Fixed page sorting issue in the admin area

  Version 3.7.5

  13 November 2020

  New

  • Joomla 4 compatibility
  • Database maintenance script
  • Redesigned admin interface
  • Container width option
  • Column gap option
  • Page export & import (lite version)

  Improvement

  • Optimized visual editor performance
  • Frontend visual editor UX
  • Faster activation and deactivation of integrations

  Bug Fix

  • All known bugs

  Version 3.7.4

  14 July 2020

  Improvement

  • Instagram addon – new API system added (Options)
  • Smart Search – Search result description snippet added

  Version 3.7.3

  10 Jun 2020

  New

  • Column background image size & custom position options
  • Column height option
  • Several features in Block Number addon

  Improvement

  • Default margin responsive value (tablet, mobile) in addons removed
  • Google Fonts updated to the latest version

  Bug Fix

  • Not indexing issue in smart search
  • Carousel Pro blank page issue on height adjustment
  • Section background gradient issue
  • Page saving not working with Article addon issue
  • Animated Number addon number responsive issue
  • Form Builder addon from email issue
  • From email issue in Contact Form addon
  • Client addon’s carousel not showing in Firefox issue

  Version 3.7.2

  08 April 2020

  New

  • Team Carousel addon – Team member self-hosted profile link option

  Bug Fix

  • Slideshow addon std class could not be converted into string issue
  • Row empty background image breaks frontend edit view issue
  • Carousel Pro addon Background image selection breaks frontend view issue
  • Row empty MP4/OGV background breaks frontend edit view issue
  • Taking InnerRow breaks frontend edit view issue
  • Selecting column pattern overlay breaks frontend edit view issue
  • Image Layouts addon Selecting image breaks frontend edit view issue
  • Not searching page builder content in Smart Search issue fixed

  Version 3.7.1

  20 March 2020

  New

  • Slideshow addon – Inner item custom class option
  • Slideshow addon – Custom letter-spacing option
  • Feature Box addon – Button option
  • Heading addon – Custom letter-spacing option
  • Person addon – Email field mailto option
  این مطلب رو هم بخون:  بروزرسانی افزونه Google Structured Data v5.0.0 PROت1400/06/24

  Improvement

  • Image resolution in file name removed

  Bug Fix

  • Form Builder addon Button margin issue
  • Pricing Table addon Content marginbottom not working issue
  • Tab addon $image undefined property issue
  • Person addon Broken image issue
  • sh404SEF Preview & Frontend editor link not working issue
  • Image addon Icon alignment issue
  • Icon Group addon Icon alignment issue
  • Testimonial Pro addon Undefined src issue

  Version 3.7.0

  19 Feb 2020

  New

  • Content lazy loading option
  • Carousel option in the Clients addon
  • Image filter and hover options in the Clients addon

  Improvement

  • 2 map styles (Open Street Black/White, Hike Bike) have been removed due to API not responding issue

  Bug Fix

  • Nonnumeric value issue in the Testimonial Carousel addon
  • Inner Row margin: auto not working on the Frontend issue

  Version 3.6.10

  29 Jan 2020

  Bug Fix

  • 404 redirect issue fixed while editing on frontend.
  • Module rowcontainer (a.k.a. menu break) issue fixed.

  Version 3.6.9

  28 Jan 2020

  New

  • Team Carousel addon
  • Vertical alignment (top, center, and bottom) to both Section and Column content
  • Min-height, max-height option to Section

  Improvement

  • Font Awesome 4 selection option removed from backend leaving Font Awesome 4 backward compatibility in place

  Bug Fix

  • Inner Section width, column width, backgroundsize, backgroundposition not working issue
  • Undefined stdClass issue in Gallery addon
  • Language missing issue in Flip Box addon
  • Margin value missing issue in Section’s title
  • Content zindex issue in Image layouts addon
  • Inner section generates column zindex issue in inner section
  • sh404sef domain issue

  Version 3.6.8

  17 Jan 2020

  New

  • Subtitle, navigation image, and navigation position in Tab addon
  • Border and box-shadow options in the section
  • Ripple effect for the icon on Modal addon
  • Custom image background option in section
  • Custom background-size option in section
  • CSS Class option in Navigation addon
  • Custom width option for section
  • Container width option in section
  • Width & height options in Image addon

  Bug Fix

  • Addon title lineheight double issue
  • Page Builder module param issue
  • Navigation addon stdClass undefined variable issue

  Version 3.6.7

  30 Dec 2019

  Improvement

  • Font Awesome icon added to SP Page Builder article editor.

  Bug Fix

  • Buttons get empty space in frontend editor issue.
  • Font Awesome 5 icon not showing issue with Person and Social Share addons.

  Version 3.6.6

  27 Dec 2019

  New

  • Introduced Font Awesome 5 Free.

  Improvement

  • Font Awesome added to the Module page.

  Bug Fix

  • Contact Form and Form Builder addon email not sending issue.
  • Contact Form and Form Builder addon not working in accordion and tab issue.
  • Accordion addon does not auto scroll issue fixed.

  Version 3.6.5

  06 Dec 2019

  New

  • Introduced the Testimonial Carousel addon.
  • URL insertion to Image Carousel items.
  • 5 Testimonial Carousel blocks in readymade block collection.

  Bug Fix

  • Media folder path naming issue in Global Configuration.
  • Undefined inner title issue on the Clients addon.

  Version 3.6.4

  14 Nov 2019

  New

  • Introduced the Image Carousel addon.
  • Added 4 new carousel blocks to block collection.

  Bug Fix

  • Frontend edit 404 issue with sh404SEF.
  • reCAPTCHA issue on Form Builder & Contact Form addons.
  • Page fluctuation issue at interaction firstload.
  • Context menu positioning issue.

  Version 3.6.3

  25 Oct 2019

  New

  • Right Context Menu added.
  • Table addon responsive turn off option added.
  • Contact Form & Form Builder addon automatic reCaptcha value reset option added.

  Bug Fix

  • Column overlay issue in edit mode.
  • Optin form addon title fontsize responsive issue.
  • Editor break in administrator page edit issue.
  • Image Layouts addon button margin issue fixed.

  Version 3.6.2

  23 Aug 2019

  New

  • Joomla caching system support added

  Improvement

  • Relative position option added to addons
  • font-display: swap; added for Google Fonts
  • Articles addon now removes HTML tags form intro-text

  Bug Fix

  • Article ID and module ID overriding each other issue
  • The left editing panel’s broken issue after placing a saved section having long content
  • The left editing panel’s broken issue after placing a saved addon having long content
  • Contact addon not working in inner row issue
  • Progress Bar addon animation not working issue
  • Section inner row overlay issue
  • Margin ‘auto’ not making the addon centered issue
  • OpenStreetMap URLs not secure issue
  • Integration URLs not secure issue
  • Section Zindex issue on the frontend editor

  Version 3.6.1

  25 Jul 2019

  Bug Fix

  • Section Shape issue fixed.
  • z index issue fixed for addons with section overlay in frontend edit.
  • Double “px” issue fixed for all addon’s fontsize.

  Version 3.6.0

  23 Jul 2019

  New

  • Interactive animation added to all addons
  • Position option added to all addon
  • Button wrapper custom class added to Form Builder addon

  Improvement

  • Share issue fixed and share count option removed from Social Share addon
  • Button’s text dependency removed for changing button background color in Opt-in Form addon

  Bug Fix

  • Input type select height issue in Form Builder addon
  • Input label text fontsize responsiveness in Form Builder addon
  • From email not working issue in Form Builder addon
  • Required field validation in Contact Form addon
  • Header duplicate in responsive mode issue in Table addon
  • Image not loading from external URL issue in Divider addon
  • Email sending issue in Contact Form addon
  • Google Font console.log error

  Version 3.5.0

  13 Jun 2019

  New

  • Introducing all new Table addon
  • 7 new ready blocks added to the collection
  • reCAPTCHA v3 (invisible) support added to Contact Form addon
  • reCAPTCHA v3 (invisible) support added to From Builder addon

  Bug Fix

  • Slideshow addon text content not showing in JCE editor issue
  • Optin Form addon not working when inside a module issue
  • Contact Form addon not working when inside a module issue
  • Form Builder addon not working when inside a module issue
  • Arrow border issue in the Slideshow addon

  Version 3.4.11

  20 May 2019

  New

  • Reintroduced SP Page Builder module backend editor with large data support
  • Title field added for the Icons Group addon
  • Drop Cap font size option added to Text Block addon
  • Show related videos from the same YouTube channel in Video addon

  Improvement

  • Send empty value for unchecked checkboxes in Form Builder addon

  Bug Fix

  • Progress bar stuck for values lower than 6% in Progress Bar addon
  • Undefined variable issue in the Icons Group addon
  • Content responsive issue in the Image Layout addon
  • Overlay not showing on frontend view issue in Slideshow addon
  • Page template importing from administrator page issue
  • Button link type icon margin issue
  این مطلب رو هم بخون:  بروزرسانی افزونه⚡Yoast WooCommerce SEO Premium v14.2/تاریخ23تیرماه1400

  Version 3.4.10

  03 May 2019

  Bug Fix

  • Page Templates modal not loading in administrator issue fixed.
  • Form Builder addon same form different radio button select issue fixed.
  • All addon backgroundposition issue fixed.

  Version 3.4.9

  26 May 2019

  Bug Fix

  • Administrator Page Templates modal’s “Live Demo” link not working if not logged in frontend issue fixed.
  • Fixed “JSON Data: Syntax Error” for the module addon for large content.

  Version 3.4.8

  18 Apr 2019

  New

  • 10 Readymade video background slider blocks
  • WebP image file format support
  • Video background option added to Slideshow addon
  • Pause on hover option added to Slideshow addon
  • Background overlay option added to Slideshow addon
  • Post limit option added to Article Scroller addon

  Improvement

  • Turn Off Video Info option removed from Video addon
  • New streamlined system for Layout Bundles

  Bug Fix

  • Optin Form addon class not working in frontend edit issue
  • Form Builder addon not working inside module & article issue
  • Image Layouts addon double slash in image URL issue
  • Slideshow addon doesn’t show in IE11 issue
  • Image Overlay addon double slash in image URL issue
  • Tab addon empty span tag issue
  • Slideshow addon double slash in image URL issue
  • Contact Form addon not working inside module & article issue
  • Carousel Pro addon double slash in image URL issue

  Version 3.4.7

  30 Mar 2019

  Improvement

  • Slideshow addon Text Thumbnail controllers width update on window resize.

  Bug Fix

  • Slideshow addon DIV missing issue fixed.

  Version 3.4.6

  29 Mar 2019

  New

  • News Carousel mode added to Article Scroller addon.
  • Text Thumbnail as slider controller added to Slideshow addon.
  • Slideshow addon gets default content and readymade sliders.
  • Image container control and video popup option added to Image Layouts addon.

  Improvement

  • AcyMailing 6 compatibility has been added along with AcyMailing 5.

  Bug Fix

  • Button icon issues in Contact, Form Builder, and Optin Form addons.
  • Tagged item page array to string conversion notice issue fixed.

  Version 3.4.5

  14 Mar 2019

  New

  • Video addon – Mute option added.
  • Client addon – Open link in same window option added.
  • Icons Group addon – Open link in new window option added.
  • Feature Box addon – Title/Image/Icon URL open in new window option added.

  Improvement

  • Navigation addon – Sticky option enabled for mobile.
  • Text Block addon – Negative letter spacing option added to the title.
  • Accessibility improved in buttons and inputs for all the addons.
  • All addon icons (FontAwesome) accessibility improved.

  Bug Fix

  • Image Layouts addon Short length content image shrink issue fixed.
  • Form Builder addon Dynamic CC, BCC issues fixed.
  • Slideshow addon Zoom effect not working on image issue fixed.
  • Google font family ends with number, not getting font issue fixed.
  • Contact Form addon Without Google CAPTCHA submitting, form reset input field issue fixed.
  • Form Builder addon Checkbox duplicate ID issue fixed.
  • Slideshow addon Caption image not shown in the front end issue fixed.
  • Feature Box addon Icon border issue fixed.
  • Tab and Form Builder addons Select field empty site break issue fixed.

  Version 3.4.4

  25 Feb 2019

  New

  • Form Builder addon.
  • Column order option added for tablet.

  Improvement

  • Admin documentation link.

  Bug Fix

  • Image Layouts addon tablet order property bug.
  • Incorrectly spelt component in URL for the fronted editor.
  • helpers/articles.php Invalid Argument Supplied issue for Article Scroller addon.
  • Heading addon live edit heading selector empty issue fixed.

  Version 3.4.3

  06 Feb 2019

  New

  • Image Layouts addon added.
  • Two new shapes added.
  • Google Map addon Controls turn Off/On option added.

  Bug Fix

  • JCE editor toolbar issue fixed.
  • Slideshow addon invalid argument supplied issue fixed.
  • Article scroller addon empty color issue fixed.

  Version 3.4.2

  25 Jan 2019

  New

  • Column ordering option added for mobile view.
  • Purge CSS option added to Production Mode.

  Improvement

  • Joomla native search improved for SP Page Builder article contents.
  • Section ID description text improved.
  • router.php update for improving SEO URL.
  • UX improved for column generation preview; Comma (,) changed to Plus (+) sign.

  Bug Fix

  • Smart Search issue fixed and improved search functionality.
  • Page Builder module inner row CSS missing issue fixed.
  • SP Page Builder edited article CSS missing issue fixed.
  • Parallax effect edge gap issue fixed.
  • Media Manager “BROWSE FOLDERS” file delete issue fixed.
  • Media Manager folder with space issue fixed.
  • Column frontend edit settings saving issue fixed.
  • Client addon’s no image error generation issue fixed.
  • Modal addon’s frontend edit icon CSS issue fixed.
  • Accordion addon’s frontend view title CSS missing issue fixed.
  • Articles addon’s button texttransform issue fixed.
  • Carousel Pro addon’s frontend edit content font weight issue fixed.
  • Row background video W3C issue fixed.
  • Heading addon’s Text Transform not working issue fixed.

  Version 3.4.1

  11 Jan 2019

  Improvement

  • Person addon social icon accessibility improved.

  Bug Fix

  • CSS missing issue fixed.
  • Divider addon displaying the separator as a picture in the visual editor.

  Version 3.4.0

  10 Jan 2019

  New

  • Introduced the new Slideshow addon.
  • Added 16 slider blocks to the block collection.
  • Production Mode added for compiling addon CSS to a single file.
  • Introduced Blend mode to Rows, Columns, and Addons.
  • Added 7 Blend-mode blocks to the block collection.
  • Integrated gradient and pattern overlay with blend mode in addons.
  • A predefined style added to the Person addon.
  • Article display and scrolling control added to the Article Scroller addon.
  • Background-Position option in addon settings.

  Improvement

  • Image Content addon accessibility improved.
  • Language updated for padding.

  Bug Fix

  • Addon empty margin and padding issue.
  • Access Control List (ACL) issue.
  • Double CSS code issue.
  • Tabs addon image not showing properly inside Modal addon issue.
  • Minor design issue in the Animated Heading addon.
  • Empty space in send button of the Contact addon.
  • Spam mail issue in the Contact addon.
  • Accordion addon after CSS duplicate issue.
  • Tabs addon after CSS duplicate issue.
  • Title font size responsiveness of Accordion addon.
  • Hover border radius issue in the Image addon.
  • Border radius issue in the Image Overlay addon.
  • Empty item PHP warning in the Icon Group addon.
  • OpenStreetMap in Accordion addon integration issue.
  • Thumbnail visibility of the Gallery type in Article addon.
  • Undefined variable issue in the Testimonial Pro addon.
  • Language spelling issue in the Person addon.
  • Row middle alignment responsiveness issue.
  • Price symbol color issue in the Pricing Table addon

  میانگین امتیازات ۵ از ۵